[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 •  

  ........

  .

  ........

  .

  ........

   

  

  

10 / ก.พ. / 2558 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<<ประกาศ>> เขตที่เปิดสอบราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2558
<<ประกาศ>> เขตที่เปิดสอบราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2558
7 / ก.พ. / 2558 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ > สพม.เขต 17 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 14 วิชาเอก 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 ก.พ 2558
<< ประกาศ > สพม.เขต 17 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 14 วิชาเอก 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 ก.พ 2558
6 / ก.พ. / 2558 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >> สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 ก.พ 2558
<< ประกาศ >> สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 ก.พ 2558
4 / ก.พ. / 2558 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >> สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ก.พ 2558 ถึง 22 ก.พ 2558
<< ประกาศ >> สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ก.พ 2558 ถึง 22 ก.พ 2558
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >> สพป.สงขลา เขต 2 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 ก.พ - 1 มี.ค 2558
<< ประกาศ >> สพป.สงขลา เขต 2 เปิดสอบบรรจุราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2558 จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 ก.พ - 1 มี.ค 2558
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
รายงานสรุป!! การรับสมัครคัดเลือกและประกาศผลบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ)
รายงานสรุป!! การรับสมัครคัดเลือกและประกาศผลบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ)
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >>สพป.พิษณุโลก เขต 2 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา สมัคร 13 - 14 พ.ย. 2557
<< ประกาศ >>สพป.พิษณุโลก เขต 2 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา สมัคร 13 - 14 พ.ย. 2557
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >>สพม.เขต 10 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา สมัคร 17 - 23 พ.ย. 2557
<< ประกาศ >>สพม.เขต 10 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา สมัคร 17 - 23 พ.ย. 2557
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >>สพม.เขต 23 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา สมัคร 18 - 24 พ.ย. 2557
<< ประกาศ >>สพม.เขต 23 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา สมัคร 18 - 24 พ.ย. 2557
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >>สพม.เขต 39 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา สมัคร 10 - 18 พ.ย. 2557
<< ประกาศ >>สพม.เขต 39 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา สมัคร 10 - 18 พ.ย. 2557
9 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >>สพม.เขต 11 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา สมัคร 12 - 18 พ.ย. 2557
<< ประกาศ >>สพม.เขต 11 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา สมัคร 12 - 18 พ.ย. 2557
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
สพป.เชียงราย เขต 2 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพป.เชียงราย เขต 2 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
สพม.21 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21ประจำปี 2557
สพม.21 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.33
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.33
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพม.33 จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 16 พ.ย 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพม.33 จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 16 พ.ย 2557
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
<< ประกาศ >>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 8 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 13 พ.ย – 9 ธ.ค.2557
<< ประกาศ >>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 8 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 13 พ.ย – 9 ธ.ค.2557
16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวสอบครูผู้ช่วย
อบจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
อบจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 


webmaster : นายพรศักดิ์ พรมลา โทร 0883119616  mail : krupuchoy@hotmail.com website : http://www.krupuchoi.com
 
หากเว็บของท่านได้นำแบนเนอร์ของเราไปแปะที่เว็บท่านแล้ว โปรดแจ้งกลับมาที่ krupuchoy@hotmail.com เพื่อเราจะได้ทราบและดำเนินการนำแบนเนอร์ของท่านมาแปะที่นี่ครับ 

<a href="
http://www.krupuchoi.com"><img alt="" height="45" src="http://www.krupuchoi.com/images/ling.jpg" width="120" /></a> 


          
 
 

 
 

## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by หางานอุดรธานี | เด็กบัญชี